Ga naar de inhoud

Coöperatieve systemen – Achtergrond document

cooperatieve_systemen_voorblad

Coöperatieve systemen zijn Intelligente Transport Systemen (ITS) die gebruik maken van communicatie om informatie uit te wisselen. Er wordt gebruik gemaakt van communicatie tussen voertuigen onderling, tussen voertuigen en de infrastructuur en tussen infrastructuurelementen onderling. Coöperatieve systemen kunnen worden toegepast om doorstroming, veiligheid en milieu te verbeteren en om de ergernissen van de Nederlandse weggebruikers aan te pakken. Binnen verkeersmanagement kunnen coöperatieve systemen bestuurdersgedrag op verschillende niveaus beïnvloeden. Hoe dat in z’n werk gaat, kunt u lezen in het rapport coöperatieve systemen. Een update van dit rapport is hier te downloaden.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen en ontwikkelingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verdere ontwikkeling en onderzoek nodig. In het rapport “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Voor het schrijven van deze toekomstvisie heeft TrafficQuest veel materiaal over diverse aspecten van verkeersmanagement verzameld.

Dit materiaal wordt nu in rapporten opgeschreven, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?

Het eerste rapport (in een reeks van 18) dat nu beschikbaar is, behandelt deze vragen voor het onderwerp coöperatieve systemen.