Ga naar de inhoud

Nationaal Verkeerskundecongres 2011

Op 2 november jl. is het Nationaal Verkeerskundecongres 2011 gehouden in Nieuwegein. Dit goed bezochte congres gaf een overzicht van velerlei verkeerskundige ontwikkelingen, variërend van de simulatie van voetgangers en dynamische busstations, fietsverkeer en de veiligheid daarvan tot het doseerlicht bij een turborotonde. TrafficQuest was met 3 personen vertegenwoordigd en heeft 2 bijdragen geleverd. De eerste bijdrage ging over de toepassingsmogelijkheden van coöperatieve systemen in Nederland en de tweede over misvattingen in de verkeerskunde. De sessies waarin deze papers zijn gepresenteerd zijn goed bezocht, zodat TrafficQuest goed in beeld is gekomen.