Ga naar de inhoud

Kennishiaten van automatisch rijden in regulier verkeer

TrafficQuest volgt innovaties in verkeersmanagement op de voet en houdt zich in dat kader bezig met de vraag hoe automatisch rijden de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement beïnvloedt. Om dit onderwerp te verkennen heeft TrafficQuest een memo geschreven over wat een automatisch voertuig allemaal tegenkomt als het over de snelweg rijdt in Nederland, eerst in het algemeen en daarna in het bijzonder als het op een druk weefvak rijdt en een paar stroken moet opschuiven. Dit heeft een lijst uitdagingen opgeleverd voor wegbeheerders en (vracht)autofabrikanten, en een set onderzoeksvragen waarvoor TrafficQuest aandacht vraagt. Download de memo hier.