Ga naar de inhoud

Duurzaam verkeersmanagement – Achtergrond document

duurzaam_verkeersmanagement_voorbladIn onze tijd staan we voor de uitdaging om mobiliteit dermate slim te maken dat het onze welvaart weet te ondersteunen maar niet ons welzijn aantast: duurzame mobiliteit is nodig. Ook verkeersmanagement moet een transitie doormaken: van de huidige toepassing naar de toepassing van duurzaam verkeersmanagement. Om dit te bewerkstelligen zal het nodig zijn de inefficiënties beter in beeld te brengen en vervolgens welke opties er zijn om er wat aan te doen. Het rapport duurzaam verkeersmanagement, de 2e in een reeks van 18, gaat hier uitgebreid op in.

 

TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In het boekje “De toekomst van verkeersmanagement” wordt daarom een onderzoeksagenda gepresenteerd. Bij het schrijven van dit boekje, heeft TrafficQuest veel achterliggend materiaal over allerlei aspecten van verkeersmanagement verzameld. In de komende tijd zal dit materiaal in een reeks van rapporten gepubliceerd worden. Deze rapporten volgen steeds het stramien:

  • Waar hebben we het over?
  • Hoever zijn we in Nederland?
  • Hoever zijn ze elders?
  • Wat hebben we eraan?
  • Waar gaan we naar toe?