Ga naar de inhoud

Vragen bij gemengd verkeer

TrafficQuest heeft de afgelopen jaren verkend wat de impacts van automatisch rijden op de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement zouden kunnen zijn. Op dit gebied is nog veel onderzoek nodig en TrafficQuest heeft op een rijtje gezet welke onderzoeksvragen aandacht behoeven in de komende jaren.

Eén memo beschrijft de strategische vraagstukken die automatisch rijden met zich meebrengt voor de wegbeheerders en beleidsmakers. De andere memo geeft aan hoe mogelijke effecten van gemengd verkeer (verkeer bestaande uit automatische en manueel bestuurde voertuigen) beschreven en gekwantificeerd kunnen worden, met behulp van metingen en simulaties.