Ga naar de inhoud

Alternatieve databronnen voor verkeersmanagement

Verkeersmanagementmaatregelen worden vandaag de dag voor een groot deel aangestuurd op basis van lusdata. Echter, er zijn ook andere databronnen beschikbaar, meer dan vroeger. Bedrijven als TomTom, HERE, INRIX, Be-Mobile en Google winnen zelf data in en bieden hieruit afgeleide informatie aan via internet, smartphone apps en navigatiesystemen. Deze alternatieve databronnen worden wel gebruikt voor bijvoorbeeld monitoring in verkeerscentrales, maar (nog) niet om verkeersmanagementmaatregelen aan te sturen. TrafficQuest heeft daarom een rapport geschreven om deze mogelijkheden te verkennen: Alternatieve databronnen voor verkeersmanagement.

Nieuwe data, nieuwe mogelijkheden
Door gebruik van alternatieve databronnen is er betere (actuelere, nauwkeurigere, betrouwbaardere en mogelijk andere) informatie beschikbaar om maatregelen op te baseren, en inwinning met alternatieve databronnen kan goedkoper zijn dan inwinning met conventionele databronnen. Ook kunnen met alternatieve databronnen bepaalde informatie en inzichten verkregen worden die met traditionele bronnen niet of minder goed verkregen kunnen worden, bijvoorbeeld inzicht in het verplaatsingsgedrag van reizigers (inclusief herkomsten en bestemmingen), en inzicht in de verkeersafwikkeling onder verschillende omstandigheden. En met deze nieuwe informatie en inzichten zijn nieuwe toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld weggebruikers een veel gerichter advies geven over een optimaal snelheidsprofiel bij het naderen van een filegolf of de wachtrij voor een kruispunt, en als wegbeheerder een beter beeld krijgen van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op het netwerk en de ruimte die er nog in het netwerk is.

In het rapport worden vragen behandeld als: In hoeverre kunnen alternatieve databronnen (eventueel gefuseerd met traditionele bronnen) gebruikt worden voor verkeersmanagement? Wat gebeurt er nu al en wat zou er in de toekomst kunnen? Wat zijn de ervaringen en de ideeën? Waar moeten de data aan voldoen voordat er echt verkeersmanagementmaatregelen mee aangestuurd kunnen worden? Het rapport bevat onder andere een overzicht van data en databronnen voor verkeersmanagement, verkeerskundige functionaliteiten incl. databronnen, de stand van zaken aan de hand van literatuur, lopend onderzoek, proeven en pilots, en conclusies en een doorkijk naar de toekomst.