Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2015

Als TrafficQuest hopen we ervoor te zorgen dat Nederland z’n voorsprong op het gebied van verkeersmanagement behoudt. We dragen daaraan bij door kennis te verzamelen, te bundelen en te ontsluiten. Dat laatste doen we in onze rapporten, artikelen en adviezen. En sinds vorig jaar ook met ons jaarbericht Verkeer in Nederland.

Inmiddels is de editie 2015 verschenen en deze staat weer vol beschrijvingen van de ontwikkelingen in het verkeer en de bijbehorende cijfers. Bovendien wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verkeersmanagement (waarbij de nadruk ligt op de stedelijke omgeving), relevant onderzoek, lopende en afgeronde pilots en laten we enkele belangrijke spelers binnen Rijkswaterstaat aan het woord. Kortom, een boekje om goed door te nemen. Net als vorig jaar wordt ook deze uitgave met NM magazine meegestuurd, maar is deze ook hier te downloaden.

Links en downloads behorend bij ‘Verkeer in Nederland 2015’

TrafficQuest-rapporten

Coöperatieve systemen & Automatisch rijden

Stedelijk verkeersmanagement – Problemen van nu en oplossingsrichtingen voor de toekomst

Human factors in verkeersmanagement

Rapport ‘De ontwerpweggebruiker’

1. Verkeersafwikkeling

Publieksrapportage Rijkswaterstaat

INRIX Traffic Scorecard

TomTom Traffic Index

CBS Statline

4.1. Nieuwe onderzoeksthema’s

Proefschrift ‘Characteristics of Chinese Driver Behavior’

Proefschrift ‘Cooperative In-Vehicle Advice: A Study into Drivers’ Ability and Willingness to Follow Tactical Driver Advice’

Proefschrift ‘Dynamic Route Choice Modelling of the Effects of Travel Information using RP Data’

Proefschrift ‘The Effects of Information and Communication Technologies on Accessibility’

Proefschrift ‘Dynamic OD Demand Estimation and Prediction for Dynamic Traffic Management’

Paper ‘SPECIALIST-RM: integrated variable speed limit control and ramp metering based on shock wave theory’

Artikel ‘Integrated feedback ramp metering and mainstream traffic flow control on mo -torways using variable speed limits’

Paper ‘Cooperative systems based control for  integrating ramp metering and variable speed limits’

Afstudeerrapport ‘Integrated Approach to Variable Speed Limits & Ramp Metering: extension of COSCAL v2 algorithm with ramp metering and ramp queue constraints’

Paper ‘Real-Time Travel Time Prediction Framework for Departure Time and Route Advice’

Artikel ‘Hybrid powertrain optimization with trajectory prediction based on inter-vehicle-communication and vehicle-infrastructure-integration’

Artikel ‘Developing vehicular data cloud services in the IoT environment’

Artikel ‘A reference architecture for cooperative driving’

Proefschrift ‘Analysis and design of controllers for cooperative and automated driving’

Artikel ‘Connected Car: Quantified Self become Quantified Car’

Rapport ‘Roadmap Automation in Road Transport’

Rapport ‘Automated Driving Roadmap’

Rapport ‘Truck platooning – Driving the future of transportation’

Rapport ‘Overview and Analysis of Vehicle Automation and Communication Systems from a Motorway Traffic Management Perspective’

Rapport ‘Human factors evaluation of level 2 and level 3 automated driving concepts: Concepts of operation’

Artikel ‘Driving next to automated vehicle pla-toons: How do short time headways influence non-platoon drivers’ longitudinal control?’

Rapport ‘Tem de robotauto – De zelfsturende auto voor publieke doelen’

Artikel ‘Evaluation of the hybrid model of public bicycle sharing operation and private bi-cycle parking management’

Rapport ‘Methods and Technologies for Pedestrian and Bicycle Volume Data Collection’

Intreerede ‘Traffic under a microscope’

Artikel ‘Virtualized Traffic at Metropolitan Scales’

4.2. Relevant promotieonderzoek

Paper ‘The Effect of Inaccurate Traffic Data for Ramp Metering: Comparing Loop Detectors and Cameras Using Information Utility’

Artikel ‘Application of advanced sampling for efficient probabilistic traffic modelling’

Proefschrift ‘The Effects of Information and  Communication Technologies  on Accessibility’

Proefschrift ‘Fusing Heterogeneous Traffic Data: Parsimonious Approaches using Data-Data Consistency’

Proefschrift ‘Dynamic OD Demand Estimation and Prediction for Dynamic Traffic Management’

Proefschrift ‘Generic Model Predictive Control Framework for Advanced Driver Assistance Systems’

Proefschrift ‘Assessing the impact of imposing environmental hard constraints in traffic network’

4.3. Interessante papers en congresbijdragen

Proefschrift ‘Real-Time Urban Traffic Control under Saturated Traffic Conditions’

ITSC 204

94th Annual Meeting Transportation Research Board

CVS 2014

NVC 2014

5.1. Gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement

Spookfiles A58

Brabant In-car III

Praktijkproef Amsterdam

Amsterdam Onderweg

Amsterdam Mobiel

Coöperatieve ITS Corridor

5.2. Automatisch rijden

DAVI

HFAuto

AutoNet2030

AdaptIVe

Mcity Test Facility

SIP-adus

5.3. Veiligheid

Connected Vehicle Safety Pilot

SCOOP@F

Vulnerable Road Users & ITS

5.4. Data en datafusie

Marktplaats voor data

NDW pilot datafusie

Data top 5

Urban Mobility Lab

DiTTLab

5.5. Projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden

TrafficQuest

DITCM

Connecting Mobility

Programma Beter Benutten

CEDR