Ga naar de inhoud

Klimaatadaptatie en TrafficQuest

Muiswinkel_TRB_200

Tijdens de ‘International Conference on Surface Transportation System Resilience to Climate Change and Extreme Weather Events’ van de Amerikaanse Transportation Research Board overhandigt Kees van Muiswinkel van Rijkswaterstaat in Washington DC een exemplaar van het TrafficQuest boekje “Traffic in the Netherlands” aan Monica Starnes. Monica was zeer geïnteresseerd en zou ook een exemplaar aan haar collega’s bij TRB geven. Monica is senior program officer en is manager van de activiteiten van TRB die betrekking hebben op transportbeleid, klimaatverandering en – bestendigheid, duurzaamheid en maatschappelijke, economische en culturele aangelegenheden. Klimaatadaptatie is geen onderwerp waar TrafficQuest zelf mee bezig is, maar de partners in TrafficQuest wel. De interesse van Rijkswaterstaat is vanzelfsprekend, maar ook de TU Delft werkt eraan en onderzoekt bijvoorbeeld evacuatiestrategieën en hoe verkeersmanagement daarbij ingezet kan worden. En TNO werkt mee aan de Nationale Adaptatie Strategie.