Ga naar de inhoud

Studiereis Oostenrijk-Zwitserland

Van 31 mei tot 5 juni 2015 heeft TrafficQuest een studiereis ondernomen naar Oostenrijk en Zwitserland. Het doel van de reis was om te kijken hoe de regio’s en steden in die landen omgaan met (stedelijk) verkeersmanagement. Dit met als doel om daarvan te leren voor de Nederlandse situatie. De vraag die tijdens de studiereis centraal stond was:  Hoe gaan regio’s en steden om met de groei in mobiliteit en de toename van verkeersstromen, zowel in reguliere als in niet-reguliere situaties? Om die vraag te beantwoorden voor Oostenrijk en Zwitserland zijn in vijf dagen vier organisaties bezocht die zich met verkeersmanagement bezighouden: wegbeheerders, fabrikant en kennisinstelling. Het rapport “Study tour Austria – Switzerland: May 31 – June 5, 2015” bevat het verslag van de studiereis en de uitkomsten.