Ga naar de inhoud

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2013

Ieder jaar wordt in week 47 het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) georganiseerd. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. TrafficQuest was dit jaar vertegenwoordigd in de persoon van Ben Immers die het CVS al heel wat keren heeft bijgewoond! Hij presenteerde twee papers: een over de resultaten van de workshop over analogieën met verkeersmanagement en een over de effecten van de ‘verzilvering‘ op het verkeer. Dit paper is het resultaat van een project waaraan TrafficQuest heeft meegewerkt.