Ga naar de inhoud

Bijdragen aan NM magazine

In de laatste editie van NM magazine wordt een aantal zaken besproken waarbij TrafficQuest betrokken is geweest. Zo wordt in het artikel ‘Keep your lane heeft geen meerwaarde in Nederland’ gerefereerd aan onderzoek dat door TrafficQuest in 2011 is uitgevoerd. Ook het artikel over de evaluatie van variabele snelheidslimieten rond Antwerpen laat TrafficQuest aan het woord over de effecten van verkeerssignalering in Nederland. Last but not least worden er 3 pagina’s gewijd aan het onderwerp datafusie. Twee van de auteurs zijn verbonden aan TrafficQuest. Er wordt dus goed gebruik gemaakt van de kennis die bij TrafficQuest aanwezig is!