Ga naar de inhoud

Werkprogramma 2011

Het werkprogramma van TrafficQuest voor 2011 is onlangs goedgekeurd. Dit betekent dat TrafficQuest ook in 2011 volop aan de slag gaat met haar werkzaamheden. Zij het dat de focus anders komt te liggen. TrafficQuest gaat zich nog meer toeleggen op het uitbrengen van specifieke adviezen om beleid en toepassing te ondersteunen.