Ga naar de inhoud

Verkeer in Nederland 2016

Alweer voor de 3e keer brengen we als TrafficQuest het jaarbericht ‘Verkeer in Nederland’ uit. Ook dit jaar gaan we in op de cijfers en trends in het verkeer en zoomen in op een paar specifieke cases: de opening van de A4 Midden-Delfland en de te verwachten knelpunten op de A2 tussen Deil en Empel. Natuurlijk bespreken we ook weer de belangrijke thema’s van 2016 en gaan we in op relevante vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur. Hét onderwerp van de komende jaren is smart mobility. Nederland wil daarin internationaal een leidende rol spelen, onder meer door smart mobility-oplossingen in de praktijk te testen. We beschrijven de pilots op dat gebied en gaan in op de samenwerkingsverbanden die dit allemaal in goede banen moeten leiden.

Net als vorig jaar wordt deze uitgave met NM Magazine meegestuurd, maar is deze ook hier te downloaden. Veel leesplezier gewenst!


Links en downloads behorend bij ‘Verkeer in Nederland 2016’

1 Verkeersafwikkeling

[1] ANWB bericht

[2] Publieksrapportage Rijkswaterstaat

[4] TomTom Traffic Index

[5] INRIX Traffic Scorecard

[9] Bericht Rijksoverheid

[10] Bericht Volkskrant

2. Thema’s van 2016

[2] Beter Benutten data top 5

[3] Beter Benutten Factsheets

[5] Persbericht TNO

[7] DiTTlab in NM-magazine

[8] Studiereis Oostenrijk-Zwitserland

[11] Ontwikkeling van C-ITS

3. Ontwikkelingen in onderzoek

Proefschrift ‘Stochastic Macroscopic Analysis and Modelling for Traffic Management’

Proefschrift ‘Road Pricing Policy Implementation’

Proefschrift ‘Traffic Flow at Sags: Theory, Modeling and Control’

Proefschrift ‘The Dynamics of User Perception, Decision Making and Route Choice’

ITSC 2015

Annual Meeting Transportation Research Board

CVS 2015

NVC 2015

4. Pilots

Praktijkproef Amsterdam

Amsterdam Onderweg

Amsterdam Mobiel

Spookfiles A58

Grand Cooperative Driving Challenge

NDW Vrachtwagenparkeeroverzicht

Truckparkeren Europa

Smart Truck Parking

5. Programma’s en samenwerkingsverbanden

DITCM

ITS Ronde Tafels

Connecting Mobility

Programma Beter Benutten

CEDR

C-ITS Platform EU

Connekt