Ga naar de inhoud

Update rapport challenge wegkantsystemen

Omdat er hoge kosten gemoeid zijn met wegkantsystemen is het vanuit een financieel oogpunt interessant om te bekijken welke wegkantsystemen bij welke penetratiegraad van in-carsystemen weggehaald kunnen worden of niet meer vervangen hoeven te worden. Dit vraagstuk is door middel van een challenge – een quick-scananalyse door experts met een korte doorlooptijd – uitgebreid besproken en doorgenomen. De uitkomsten van deze challenge zijn vastgelegd in het rapport Vervanging wegkantsystemen door in-carsystemen. In dit rapport worden bedragen genoemd voor de kosten die horen bij de verschillende onderdelen van de behandelde maatregelen. Inzichten omtrent deze kosten zijn inmiddels veranderd en daarom was daarvan een actualisatie nodig.

Het (bijgewerkte) verslag vindt de challenge vindt u hier of bij de rapporten.