Ga naar de inhoud

Regiobijeenkomsten stedelijk verkeersmanagement

Stedelijk Verkeersmanagement (SVM) zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. Maar welke rol is dat? En hoe kan Stedelijk Verkeersmanagement helpen bij het faciliteren van de groeiende en veranderende vraag naar mobiliteit?

Verschillende organisaties constateerden dat de mogelijkheden van Stedelijk Verkeersmanagement nog niet voldoende worden benut. Er is meer aandacht en kennis nodig voor aspecten als parkeren, fiets en tijdelijke situaties zoals evenementen. Daarom hebben Platform WOW, CROW, TrafficQuest en het Landelijk Verkeersmanagementberaad (LVMB) een werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement opgericht en ingebed onder het LVMB.

De werkgroep organiseert als start drie regiobijeenkomsten op 1 april in Helmond, op 13 april in Den Haag en op 10 mei in Zwolle. Daarin komt onder andere aan de orde waarom Stedelijk Verkeersmanagement de hoogste prioriteit verdient. En daarnaast peilen we de behoeften van de gemeenten, zodat die kunnen worden meegenomen werkplannen van het LVMB en de betrokken organisaties.

Programma Bbjeenkomsten Stedelijk Verkeersmanagement

09:00 – 09:30 uur: Inloop en koffie
09:30 – 09:45 uur: Opening door gastgemeente
09:45 – 10:15 uur: Presentatie ‘Waarom stedelijk verkeersmanagement de hoogste prioriteit dient te krijgen’
10:15 – 10:45 uur: Pauze
10:45 – 11:45 uur: Inventarisatie behoefte van gemeenten (welke vragen leven er, welke dilemma’s zijn er in de praktijk, welk onderzoek is nodig, etc.)
11:45 – 12:00 uur: Afsluiting
12:00 – 12:30 uur: Lunch
12:30 – 13:30 uur: Rondleiding door de verkeerscentrale (alleen in Helmond, maximaal 40 plaatsen beschikbaar)

    Voor deze bijeenkomsten kan men zich aanmelden via de website van het Platform WOW.