Ga naar de inhoud

Ontwerpweggebruiker

 

Bij verkeersmanagement worden maatregelen ingezet die als doel hebben de weggebruikers te informeren dan wel in hun gedrag te sturen, zodanig dat de capaciteit van ons wegennet optimaal benut kan worden. Het is echter lang niet altijd duidelijk welke maatregelen precies het gewenste effect zullen hebben op de weggebruiker. Wat begrijpt de weggebruiker, waartoe is hij bereid, en wat kan de weggebruiker met bepaalde informatie? Vanuit het perspectief van de weggebruiker, hebben het wegontwerp en verkeersmanagementmaatregelen een aanzienlijke invloed op de rijtaak. Inzicht in het gedrag, de competenties en de motivaties van de weggebruiker is dus noodzakelijk voor het ontwerp van effectieve maatregelen. Het rapport De ontwerpweggebruiker – Kenmerken van de weggebruiker en de relatie met verkeersmanagement bevat een raamwerk op basis van cognitief- en sociaal psychologische eigenschappen van ‘de weggebruiker’, aan de hand waarvan verkeersmanagementmaatregelen kunnen worden ontwikkeld met een optimaal effect. Ook de evaluatie van maatregelen wordt besproken, en er worden enkele voorbeelden uit de praktijk behandeld.