Ga naar de inhoud

Analyse van nieuwe knelpunten

overzicht_knelpunten_2016Rijkswaterstaat heeft aan TrafficQuest gevraagd in beeld te brengen welke toekomstige knelpunten Rijkswaterstaat in het wegennet kan verwachten (periode 2016-2018) en wat daar met verkeersmanagement aan gedaan kan worden. Om dit te onderzoeken is door RWS eerst een inventarisatie bij de verschillende verkeerscentrales gedaan van deze mogelijk toekomstige knelpunten. Daarbij is afgegaan op hun oordeel over wat zij zien in de praktijk. Uiteindelijk zijn daar 14 knelpunten uit geselecteerd, waarbij de selectie heeft plaatsgevonden op basis van de aanwezigheid van een aanwijsbare locatie die congestie veroorzaakt en de beschikbaarheid van data. Na de selectie heeft de afdeling Data en Informatiemanagement van RWS-WVL informatie geleverd over de wegvakken die bij deze knelpunten horen en de resultaten daarvan zijn door TrafficQuest geanalyseerd en gerapporteerd in een memo.