Ga naar de inhoud

Ons team

Henk_Taale

Henk Taale is senior adviseur bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL). Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met verkeersmanagement, dynamische verkeersmodellen en evaluaties. Hij was en is projectleider voor veel projecten op dit gebied. Hij is vanuit Rijkswaterstaat de coördinator van TrafficQuest en natuurlijk ook inhoudelijk betrokken bij de adviezen, met name als het gaat over evaluaties en verkeersmodellen. Verder is hij projectleider van het Landelijk Evaluatieprogramma, de Regionale BenuttingsVerkenner en coördinator van het ITS Edulab. Henk heeft wiskunde gestudeerd aan de TU Delft en hij is in 2008 gepromoveerd op een proefschrift over anticiperend regelen van verkeer.

Isabel_Wilmink

Isabel Wilmink is senior scientist / projectmanager bij TNO en heeft een verkeerskundige achtergrond (in 1995 afgestudeerd bij de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft). Ze heeft ruime ervaring met nationale en internationale projecten op het gebied van verkeersmanagement en intelligente transportsystemen (ITS). Vaak gaat het daarbij om de evaluatie van de effecten op doorstroming, milieu en veiligheid (ex-ante, met verkeersmodellen, en ex-post, op basis van metingen en modellen). Bij TrafficQuest houdt Isabel zich vooral bezig met de onderwerpen duurzaam verkeersmanagement, coöperatieve systemen en evaluatiemethodieken.

Henk_Schuurman

Henk Schuurman is coördinerend/specialistisch adviseur bij Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL). Binnen TrafficQuest richt hij zich vooral op de ontwikkelingen op het gebied van cooperatieve intelligente transportsystemen (C-ITS) voor wegverkeer. Daarnaast is hij actief binnen Programma Smart Mobility (portfoliomanagement en thematrekker internationaal), kennismanagement (Hoofdkennisveldtrekker Wegverkeer) en diverse internationale platforms (CEDR N7, CEDR research ITS, EU C-ITS deployment Platform en de Amsterdam Groep. Henk is verkeerskundig ingenieur, afgestudeerd bij de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft.

Ronald_van_KatwijkRonald van Katwijk werkte in de periode 1997-2018 bij TNO. Hij was daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel microscopische als macroscopische verkeers- en vervoermodellen, real-time data analsyse en algoritmes daarvoor (zoals voorspellen van reistijden gebaseerd op lusdata en floating car data) en verschillende decision support systems. Hij heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende architecturen in de verkeersomgeving, zoals de Europese RIS (River Information System) architectuur en de Nederlands architectuur voor verkeersmanagement. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over het gebruik van agens in adaptieve verkeersregelingen.