Info TrafficQuest

Wat is TrafficQuest?

 TrafficQuest is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat WVL, TNO en de TU Delft. Aanleiding voor de oprichting van TrafficQuest was de toenemende behoefte aan het borgen van reeds opgedane kennis op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI) en het beschikbaar stellen van deze kennis voor toekomstige projecten, proeven, en kennisontwikkeling. TrafficQuest is opgericht vanuit de noodzaak de kennisborging op dit gebied te versterken. Op het gebied van VMI zijn er veel ontwikkelingen en is het lastig om overzicht te krijgen en te houden. Ook omdat de inhoudelijke kennis binnen de organisaties minder is geworden. TrafficQuest helpt om het overzicht te houden door het systematisch behouden, ontwikkelen en overdragen van kennis.

 

Ambitie TrafficQuest

De ambitie van TrafficQuest is het functioneren als een platform van experts op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie (VMI) met als doel het bijeenbrengen van brede kennis uit zowel de wetenschap, toegepast wetenschap als uit de praktijk op het gebied van VM en VI. Het functioneren als een platform is een belangrijke voorwaarde voor een goede en duurzame samenwerking op dit gebied tussen de betrokken organisaties. In het platform kunnen de experts elkaar goed en snel vinden en gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.

 

Activiteiten TrafficQuest

In het platform richt TrafficQuest zich op de volgende activiteiten:

  • Snelle respons: het snel en vanuit verschillende invalshoeken toepassen van VMI kennis ten behoeve van projecten, adviezen, maatschappelijke en beleidsmatige discussies.
  • Kennisontwikkeling: het constateren van VMI kennislacunes (ook internationaal gezien) en het signaleren, agenderen,initiëren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.
  • Kennisontsluiting: het gestructureerd toegankelijk maken van VMI kennis door middel van presentaties, papers en (state-of-the-art) rapporten.

Partners

Rijkswaterstaat WVL

De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is één van de landelijke diensten van Rijkswaterstaat. De adviseurs en specialisten van WVL werken binnen Rijkswaterstaat, door de inzet van kennis en expertise, aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. De expertise over verkeersmanagement valt onder de afdeling 'Wegverkeer en Benutten'.

 
TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.
 
TU Delft
De TU Delft draagt bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken. De afdeling Transport & Planning voert wetenschappelijk onderzoek uit naar en geeft onderwijs over de planning en operationele praktijk van transport systemen. Verkeersmanagement vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
 

TrafficQuestion?