Hoe kan verkeersmanagement bijdragen aan verkeersveiligheid?

De verkeersveiligheidsstatistieken van Nederland lieten jarenlang een dalende lijn zien. Een aantal jaren geleden veranderde de dalende trend echter in een weer stijgende trend. Deze ongewenste verandering was aanleiding voor TrafficQuest om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid en alle mogelijke maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van die mogelijke maatregelen is de inzet van verkeersmanagement(maatregelen). Deze worden meestal ontworpen vanuit het perspectief van een verbeterde doorstroming, maar kunnen (in hun huidige of in een aangepaste vorm) ook ingezet worden voor verkeersveiligheid. Eerst is begonnen met de statistieken en welke aanknopingspunten verkeersmanagement biedt en daarna zijn hierover een aantal experts geïnterviewd. De resultaten van het onderzoek vindt u hier of bij de rapporten.

Update rapport challenge wegkantsystemen

Omdat er hoge kosten gemoeid zijn met wegkantsystemen is het vanuit een financieel oogpunt interessant om te bekijken welke wegkantsystemen bij welke penetratiegraad van in-carsystemen weggehaald kunnen worden of niet meer vervangen hoeven te worden. Dit vraagstuk is door middel van een challenge - een quick scananalyse door experts met een korte doorlooptijd - van allen kanten besproken. De uitkomsten van deze challenge zijn vastgelegd in een rapport. In dit rapport worden bedragen genoemd voor de kosten die horen bij de verschillende onderdelen van de behandelde maatregelen. Inzichten omtrent deze kosten zijn inmiddels veranderd en daarom was daarvan een actualisatie nodig.

Kunnen wegkantsystemen weg?

Met de opkomst van in-carsystemen kunnen er steeds meer functies van wegkantsystemen in de auto gebracht worden. Om die reden wordt verwacht dat in de toekomst veel wegkantsystemen gedeeltelijk of geheel overbodig worden. Echter, wegkantsystemen kunnen pas worden weggehaald wanneer de penetratiegraad van in-carsystemen hoog genoeg is. Omdat er hoge kosten gemoeid zijn met wegkantsystemen is het vanuit een financieel oogpunt interessant om te bekijken welke wegkantsystemen bij welke penetratiegraad weggehaald kunnen worden of niet meer vervangen hoeven te worden. Hierbij mag de veiligheid uiteraard niet in het geding komen. Dit vraagstuk door middel van een challenge - een quick scananalyse door experts met een korte doorlooptijd - van allen kanten besproken. Het verslag vindt deze challenge vindt u hier of bij de rapporten.

Bezoek Franse delegatie van Cerema

Op 5 en 6 oktober 2016 bezocht een delegatie van Cerema (het ‘Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amenagement’ van de Franse overheid) Nederland om te bekijken wat voor verkeersmanagementsystemen we hier hebben en met welke innovatieve maatregelen we bezig zijn. De twee dagen werden gevuld met enerzijds presentaties en discussies bij TrafficQuest (op welke punten komen de aanpakken in Nederland en Frankrijk overeen, op welke punten verschillen de aanpakken?) en anderzijds het ervaren van verkeersmanagement en innovatieve maatregelen op de weg en in de verkeerscentrales in Rhoon en Helmond. Naast het bekijken van de signalering, spits-, vrachtwagen- en busstroken en de 80-km zones werden ook de spookfiles-apps op de A58 en een automatisch voertuig dat een virtuele voorligger volgde uitgeprobeerd.

TrafficQuestion?