Coöperatieve systemen & Automatisch rijden

cooperatieve_systemen_automatisch_rijden_100Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn er over de hele wereld mee bezig. TrafficQuest heeft in 2011 een state-of-the-art achtergrond rapport over coöperatieve systemen gepubliceerd. Er gebeurt echter zo veel op dit gebied dat actualisatie zeer wenselijk bleek. Ook is er momenteel veel aandacht voor automatisch rijden, en gezien de verbanden die er zijn tussen automatisch en coöperatief rijden, zijn worden beide onderwerpen behandeld in het nu gepubliceerde State-of-the-Art achtergronddocument “Coöperatieve systemen en Automatisch rijden”.

 

Lees meer...

Organisatie van verkeersmanagement

Onder de organisatie van verkeersmanagement verstaan we de toewijzing, invulling, uitvoering en onderlinge afstemming van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan en van de verschillende partijen betrokken bij het beleidsmatige respectievelijk operationele verkeersmanagementproces. Het is vaak een onderbelicht, maar wel belangrijk onderdeel. In dit state-of-the-art achtergrondrapport gaan we in op verkeersmanagementproces, maar vanwege de toegenomen vervlechting komt ook de organisatie van verkeersinformatie aan bod. Verder vormt incident management een belangrijk onderdeel van verkeersmanagement. Ondanks de vele raakvlakken met verkeersmanagement is voor incident management een afzonderlijke organisatiestructuur opgezet. Beide onderdelen worden specifiek behandeld in deze rapportage.

Verkeer in Nederland 2014

TrafficQuest streeft er naar regelmatig een actueel beeld te geven van wat er gaande is in de wereld van verkeersmanagement en verkeersinformatie. De State-of-the-Art achtergronddocumenten spelen daarbij een belangrijke rol, want deze bestrijken een breed scala aan VMI gerelateerde onderwerpen. Echter, ze zijn gedetailleerd en sterk inhoudelijk en ze worden niet regelmatig geactualiseerd. Daarom heeft TrafficQuest besloten elk jaar een rapportage uit te brengen waarin de stand van zaken op het vlak van verkeersmanagement en verkeersinformatie wordt weergegeven. Het jaarbericht voor 2014 is nu uitgebracht en wordt binnenkort verstuurd met NM magazine.

 

Lees meer...

Coöperatieve systemen en automatisch rijden anno 2014

Coöperatieve systemen en automatisch rijden staan momenteel sterk in de belangstelling. Veel initiatieven worden ontplooid en veel partijen (al of niet in samenwerkingsverbanden) zijn ermee bezig. Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda van het Connecting Mobility team, dat zich bezig houdt met de uitvoering van het actieprogramma 'Beter geïnformeerd op weg'. Op 27 mei 2014 gaf TrafficQuest een presentatie aan dit team over de stand van zaken in coöperatief en automatisch rijden. TrafficQuest heeft hierover eind 2011 een State-of-the-Art achtergronddocument gepubliceerd, maar die bleek al weer flink verouderd. Deze presentatie geeft een beeld van wat er de afgelopen jaren allemaal op dit gebied is gebeurd. Op basis hiervan zullen we ook het State-of-the-Art achtergronddocument actualiseren.

Wie is online

We hebben 8 gasten online

TrafficQuestion?