Verkeerscentrales en netwerkmanagement - Achtergrond document

verkeerscentrales_voorbladVerkeerscentrales houden het verkeer in een regio continu in de gaten en beïnvloeden dit waar nodig door verkeersstromen te informeren, te sturen of te geleiden. Ook worden incidenten en ongevallen afgehandeld en worden de verkeerscentrales ook ingezet bij het geleiden van het verkeer rond evenementen. Rond de verkeerscentrales spelen allerlei ontwikkelen die te maken hebben met de overgang van de rol van het bewaken naar het actief managen van verkeer. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken rond verkeerscentrales.

Lees meer...

Duurzaam verkeersmanagement - Achtergrond document

duurzaam_verkeersmanagement_voorbladIn onze tijd staan we voor de uitdaging om mobiliteit dermate slim te maken dat het onze welvaart weet te ondersteunen maar niet ons welzijn aantast: duurzame mobiliteit is nodig. Ook verkeersmanagement moet een transitie doormaken: van de huidige toepassing naar de toepassing van duurzaam verkeersmanagement. Om dit te bewerkstelligen zal het nodig zijn de inefficiënties beter in beeld te brengen en vervolgens welke opties er zijn om er wat aan te doen. Het rapport duurzaam verkeersmanagement, de 2e in een reeks van 18, gaat hier uitgebreid op in.

 

Lees meer...

Coöperatieve systemen - Achtergrond document

cooperatieve_systemen_voorblad

Coöperatieve systemen zijn Intelligente Transport Systemen (ITS) die gebruik maken van communicatie om informatie uit te wisselen. Er wordt gebruik gemaakt van communicatie tussen voertuigen onderling, tussen voertuigen en de infrastructuur en tussen infrastructuurelementen onderling. Coöperatieve systemen kunnen worden toegepast om doorstroming, veiligheid en milieu te verbeteren en om de ergernissen van de Nederlandse weggebruikers aan te pakken. Binnen verkeersmanagement kunnen coöperatieve systemen bestuurdersgedrag op verschillende niveaus beïnvloeden. Hoe dat in z'n werk gaat, kunt u lezen in het rapport coöperatieve systemen. Een update van dit rapport is hier te downloaden.

 

Lees meer...

Scanning tour USA

report_scanning_tour_usa_frontpageAls input voor de visie van TrafficQuest op de toekomst van verkeersmanagement is in oktober vorig jaar een studiereis naar de VS gehouden. Daar is kennis genomen van de ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement. Van deze 'scanning tour', zoals de Amerikanen dat noemen is een uitgebreid verslag gemaakt.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 8 gasten online

TrafficQuestion?