Human Factors in verkeersmanagement

Verkeersmanagement vraagt om een helder inzicht in de huidige en verwachte verkeerssituatie. De huidige situatie laat zich in beeld brengen door een hoogwaardig netwerk van sensoren en data systemen, die samen een inschatting van de momentane verkeerssituatie geven. Op basis van deze inschatting en de verwachte effecten van specifieke maatregelen schatten we een toekomstbeeld van het verkeer. Dit stelt ons in staat de beste maatregelen te kiezen, afhankelijk van de gestelde criteria in termen van doorstroming, veiligheid en/of milieueffecten. Om verkeersvoorspellingen te kunnen doen op basis van het huidige verkeersbeeld en de veronderstelde effecten van bepaalde maatregelen is inzicht in verkeersgedrag essentieel. In het rapport "Human Factors in verkeersmanagement" geeft TrafficQuest een overzicht van verkeersgedrag en de op dat gebied bestaande kennis en beoogde ontwikkeling in de komende jaren vanuit een Human Factors oogpunt.

 

Lees meer...

Voertuiggebonden maatregelen - Achtergrond document

Met voertuiggebonden of in-car systemen bedoelen we allerlei systemen die de rijtaak ondersteunen, zonder daarbij gebruik te maken van gerichte communicatie (in twee richtingen) met andere voertuigen of de infrastructuur (zogenaamde stand-alone systemen). Er is dus geen sprake van enige vorm van overleg of samenwerking met andere voertuigen of de infrastructuur. Wel kan het voorkomen dat het voertuig algemene informatie ontvangt (bijvoorbeeld via de radio) of zelf informatie uitzendt (bijvoorbeeld over zijn positie). De ontwikkeling van deze systemen is al enige tijd aan de gang en TrafficQuest heeft deze ontwikkelingen op een rijtje gezet in het rapport "Voertuiggebonden maatregelen".

 

Lees meer...

Boekje over de toekomst van verkeersmanagement

In april 2011 heeft TrafficQuest een rapport uitgebracht over de toekomst van verkeersmanagement. Dit rapport is nu herschreven en in een handzaam formaat boekje gedrukt. Daarin staat nog eens in heldere taal waarom TrafficQuest denkt dat verkeersmanagement nodig is, hoe het werkt, wat de stand van zaken is in Nederland en waar we naar toe zouden moeten gaan met de ontwikkelingen. Het boekje sluit af met een onderzoeksagenda waarin voor allerlei onderwerpen de onderzoeksrichtingen benoemd worden. Deze speciale uitgave van TrafficQuest kan hier worden gedownload of worden besteld bij TrafficQuest. Het is bovendien meegestuurd met NM magazine 2011 #3, zodat heel veel mensen kennis kunnen nemen van de toekomst van verkeersmanagement.

Verkeerscentrales en netwerkmanagement - Achtergrond document

verkeerscentrales_voorbladVerkeerscentrales houden het verkeer in een regio continu in de gaten en beïnvloeden dit waar nodig door verkeersstromen te informeren, te sturen of te geleiden. Ook worden incidenten en ongevallen afgehandeld en worden de verkeerscentrales ook ingezet bij het geleiden van het verkeer rond evenementen. Rond de verkeerscentrales spelen allerlei ontwikkelen die te maken hebben met de overgang van de rol van het bewaken naar het actief managen van verkeer. Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken rond verkeerscentrales.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 16 gasten online

TrafficQuestion?