Variabel beprijzen

variabel_beprijzen_100Variabel beprijzen omvat allerlei maatregelen die tot doel hebben mobiliteit gebruiksafhankelijk te beprijzen zoals afstand, tijd, plaats- en voertuigafhankelijk beprijzen. In het verleden werd vaak de term rekeningrijden gebruikt. Variabel beprijzen wordt vaak toegepast om een verschuiving tot stand te brengen in het beprijzen van de mobiliteit om op deze wijze de efficiency in het gebruik van het transportsysteem (de infrastructuur) te verbeteren. In het rapport "Variabel beprijzen" geeft TrafficQuest een overzicht van prijsmaatregelen, de stand van zaken in Nederland en elders, en de mogelijke ontwikkelingen.

 

Lees meer...

Human Factors in verkeersmanagement

Verkeersmanagement vraagt om een helder inzicht in de huidige en verwachte verkeerssituatie. De huidige situatie laat zich in beeld brengen door een hoogwaardig netwerk van sensoren en data systemen, die samen een inschatting van de momentane verkeerssituatie geven. Op basis van deze inschatting en de verwachte effecten van specifieke maatregelen schatten we een toekomstbeeld van het verkeer. Dit stelt ons in staat de beste maatregelen te kiezen, afhankelijk van de gestelde criteria in termen van doorstroming, veiligheid en/of milieueffecten. Om verkeersvoorspellingen te kunnen doen op basis van het huidige verkeersbeeld en de veronderstelde effecten van bepaalde maatregelen is inzicht in verkeersgedrag essentieel. In het rapport "Human Factors in verkeersmanagement" geeft TrafficQuest een overzicht van verkeersgedrag en de op dat gebied bestaande kennis en beoogde ontwikkeling in de komende jaren vanuit een Human Factors oogpunt.

 

Lees meer...

Voertuiggebonden maatregelen - Achtergrond document

Met voertuiggebonden of in-car systemen bedoelen we allerlei systemen die de rijtaak ondersteunen, zonder daarbij gebruik te maken van gerichte communicatie (in twee richtingen) met andere voertuigen of de infrastructuur (zogenaamde stand-alone systemen). Er is dus geen sprake van enige vorm van overleg of samenwerking met andere voertuigen of de infrastructuur. Wel kan het voorkomen dat het voertuig algemene informatie ontvangt (bijvoorbeeld via de radio) of zelf informatie uitzendt (bijvoorbeeld over zijn positie). De ontwikkeling van deze systemen is al enige tijd aan de gang en TrafficQuest heeft deze ontwikkelingen op een rijtje gezet in het rapport "Voertuiggebonden maatregelen".

 

Lees meer...

Boekje over de toekomst van verkeersmanagement

In april 2011 heeft TrafficQuest een rapport uitgebracht over de toekomst van verkeersmanagement. Dit rapport is nu herschreven en in een handzaam formaat boekje gedrukt. Daarin staat nog eens in heldere taal waarom TrafficQuest denkt dat verkeersmanagement nodig is, hoe het werkt, wat de stand van zaken is in Nederland en waar we naar toe zouden moeten gaan met de ontwikkelingen. Het boekje sluit af met een onderzoeksagenda waarin voor allerlei onderwerpen de onderzoeksrichtingen benoemd worden. Deze speciale uitgave van TrafficQuest kan hier worden gedownload of worden besteld bij TrafficQuest. Het is bovendien meegestuurd met NM magazine 2011 #3, zodat heel veel mensen kennis kunnen nemen van de toekomst van verkeersmanagement.

Wie is online

We hebben 6 gasten online

TrafficQuestion?