Informeren

De behoefte aan verkeersinformatie is groot. Op allerlei momenten voor en tijdens de rit kunnen weggebruikers informatie over het beste tijdstip van vertrek, de beste route en soms zelfs de beste modaliteit goed gebruiken. Maar voor het gebruik van informatie door de weggebruiker speelt de kwaliteit van de aangeboden informatie een essentiële rol. Is deze te laag, dan zal de automobilist snel de informatie of adviezen naast zich neerleggen en heeft de informatieverschaffing geen enkele invloed op de netwerkcondities. In Nederland wordt op verschillende manieren verkeersinformatie verschaft. In het rapport Informeren wordt ingegaan op hoe dat nu in Nederland en elders wordt aangepakt en wat ontwikkelingen hierin zijn.

Lees meer...

Vertaling rapport Human Factors in verkeersmanagement

Onlangs kwam de vraag of het state-of-the-art rapport over human factors in verkeersmanagement in het Engels vertaald kon worden. Dit om het in te kunnen brengen in een Europees platform dat bezig is met het opstellen van een meerjaren onderzoeksprogramma over human factors en ITS. Uiteraard wilde TrafficQuest graag aan dit verzoek voldoen en de Engelse vertaling van het rapport is inmiddels te vinden bij de rapporten.

Overzicht van evaluaties benutting

Inzicht in de effectiviteit van benuttingsmaatregelen is nuttig en nodig, zowel bij het beleid als bij de verkeerscentrale. Op strategisch niveau wordt afgewogen welke investeringsalternatief het beste is en op operationeel niveau wordt gekeken of een regelscenario het gewenste effect heeft gehad. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het evalueren van maatregelen. Sinds 2008 bestaat er een overzicht waarbij de resultaten van evaluatiestudies in Nederland op een rijtje wordt gezet. TrafficQuest heeft dit overzicht recent bijgewerkt met de laatste studies en daarmee zijn meer dan 175 evaluatiestudies in het overzicht opgenomen. Welke dat zijn, is te zien in de literatuurlijst. De resultaten zelf samengevat in een presentatie. De bedoeling is om deze resultaten in de nabije toekomst meer toegankelijk te presenteren.

Masterclass 'Future of Traffic Management"

Prior the 20th edition of the renowned International Symposium on Transporation & Traffic Theory, TrafficQuest organises a masterclass on the future of traffic management on July 16th. This masterclass aims at showing possible future scenarios, as well as promising innovative management and control concepts. During this afternoon, several well known and well informed presenters from academia and practice will share their views on the future of traffic management with the audience. The presentations will show the state of the art in implementation of network-wide traffic management , as well as newly developed traffic control concepts.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 8 gasten online

TrafficQuestion?