Vertaling rapport Human Factors in verkeersmanagement

Onlangs kwam de vraag of het state-of-the-art rapport over human factors in verkeersmanagement in het Engels vertaald kon worden. Dit om het in te kunnen brengen in een Europees platform dat bezig is met het opstellen van een meerjaren onderzoeksprogramma over human factors en ITS. Uiteraard wilde TrafficQuest graag aan dit verzoek voldoen en de Engelse vertaling van het rapport is inmiddels te vinden bij de rapporten.

Overzicht van evaluaties benutting

Inzicht in de effectiviteit van benuttingsmaatregelen is nuttig en nodig, zowel bij het beleid als bij de verkeerscentrale. Op strategisch niveau wordt afgewogen welke investeringsalternatief het beste is en op operationeel niveau wordt gekeken of een regelscenario het gewenste effect heeft gehad. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het evalueren van maatregelen. Sinds 2008 bestaat er een overzicht waarbij de resultaten van evaluatiestudies in Nederland op een rijtje wordt gezet. TrafficQuest heeft dit overzicht recent bijgewerkt met de laatste studies en daarmee zijn meer dan 175 evaluatiestudies in het overzicht opgenomen. Welke dat zijn, is te zien in de literatuurlijst. De resultaten zelf samengevat in een presentatie. De bedoeling is om deze resultaten in de nabije toekomst meer toegankelijk te presenteren.

Masterclass 'Future of Traffic Management"

Prior the 20th edition of the renowned International Symposium on Transporation & Traffic Theory, TrafficQuest organises a masterclass on the future of traffic management on July 16th. This masterclass aims at showing possible future scenarios, as well as promising innovative management and control concepts. During this afternoon, several well known and well informed presenters from academia and practice will share their views on the future of traffic management with the audience. The presentations will show the state of the art in implementation of network-wide traffic management , as well as newly developed traffic control concepts.

Lees meer...

Coördinatie van maatregelen

coordinatie_maatregelen_100Als gevolg van de toenemende congestie en de scherpere randvoorwaarden aan het verkeerssysteem voor doorstroming, veiligheid en luchtkwaliteit, zal het aantal verkeersmanagementmaatregelen almaar toenemen. Echter, hoe dichter het netwerk van maatregelen wordt, hoe groter de kans dat maatregelen elkaar in hun werking beïnvloeden. De overgrote meerderheid van de in Nederland ingezette maatregelen functioneren volledig autonoom. Dit autonoom functioneren is op zich een goede eigenschap, maar om een effectieve werking van het netwerk als geheel te kunnen garanderen, is vereist dat de inzet van maatregelen op elkaar wordt afgestemd. Het rapport Coördinatie van maatregelen gaat in op hoe dat nu in Nederland en elders wordt aangepakt en wat ontwikkelingen hierin zijn.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 20 gasten online

TrafficQuestion?