Effecten van benutting 2014

Inzicht in de effectiviteit van benuttingsmaatregelen is nuttig en nodig, zowel bij het beleid als bij de verkeerscentrale. Op strategisch niveau wordt afgewogen welke investeringsalternatief het beste is en op operationeel niveau wordt gekeken of een regelscenario het gewenste effect heeft gehad. In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het evalueren van maatregelen. Sinds 2008 bestaat er een overzicht waarbij de resultaten van evaluatiestudies in Nederland op een rijtje wordt gezet. TrafficQuest heeft dit overzicht weer bijgewerkt met de laatste studies en daarmee zijn meer dan 180 evaluatiestudies in het overzicht opgenomen. Welke dat zijn, is te zien in de literatuurlijst. De resultaten zelf samengevat in een presentatie.

Afstudeeronderzoek over het gebruik van data in het voertuig

Woensdag 18 december 2013 is Lisa Priem afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de TU Delft. Zij heeft haar onderzoek uitgevoerd in het ITS Edulab, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de TU Delft. Haar onderzoek gaat over het gebruik van data in het voertuig (de zogeheten uCAN data) om de snelheid van het verkeer te schatten. Omdat echte uCAN data nog niet beschikbaar zijn, heeft ze met behulp van simulatie laten zien dat de data van ongeveer 30% van de voertuigen gebruikt moet worden om een schatting van de snelheid te krijgen die voldoet aan de eisen die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens daaraan stelt. Meer informatie en het rapport zijn te vinden op deze webpagina.

TrafficQuest aanwezig bij ISTTT20

Het 20e International Syposium on Transportation and Traffic Theory in Noordwijk was een groot succes. De internationale top van de wetenschap in verkeer en vervoer presenteerde er de meest opzienbarende nieuwe onderzoeksresultaten van de afgelopen 2 jaar. Deze wetenschappers richten zich vooral op de theoretische kant. Voor TrafficQuest was de aanwezigheid van belang om kennis te nemen van deze inzichten en die te vertalen naar de (Nederlandse) praktijk.

Workshop 'Analogieën voor verkeersmanagement'

TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen is een vergelijking met andere domeinen waarin zich soortgelijke processen afspelen. Daarvoor is een workshop “Analogieën voor Verkeersmanagement” georganiseerd op 16 november 2012.

Lees meer...

Effecten maatregelpakket Verkeersonderneming

Rijkswaterstaat is druk bezig met de ombouw van de A15 Maasvlakte – Vaanplein. Dit gedeelte van de A15 wordt verbreed om de congestie om dit traject te verminderen en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te verbeteren. De gemeente en stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verwachtten dat deze ombouw vanaf 2011 heel veel extra verkeershinder zou opleveren en om daar iets aan te doen is in 2008 de Verkeersonderneming opgericht. De Verkeersonderneming is een aparte organisatie die optreedt als regisseur om, in overleg met de wegbeheerders, een compleet pakket aan maatregelen te realiseren.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 7 gasten online

TrafficQuestion?