Relatie datakwaliteit en verkeersmanagement

De TU Delft is in samenwerking met TNO en TrafficQuest een promotieonderzoek gestart naar de relatie tussen de kwaliteit van data en de toepassing van verkeersmanagement. Waarom is dat belangrijk?

In dit promotieproject gaat het om de relatie tussen de kwaliteit van verschillende soorten verkeersdata en de effectiviteit van verkeersmanagement. De onderliggende vraag is aan welke eisen verkeersdata moeten voldoen om de beoogde doelen te bereiken en hoe deze data het beste kunnen worden ingewonnen. Dit onderzoek is van belang voor de discussie die binnen het ministerie wordt gevoerd over de relatie tussen wegkantsystemen en in-car systemen. Kan Rijkswaterstaat toe met minder wegkantsystemen en lusdetectoren als gegevens ook via andere manieren ingewonnen kunnen worden? En wat betekent dat voor de organisatie en het beheer en onderhoud? Uiteraard is dit ook voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) belangrijk. Het NDW is een samenwerkingsverband van overheden die de krachten hebben gebundeld om verkeersgegevens te verzamelen en te benutten. Ook binnen het NDW speelt de vraag naar de juiste kwaliteit van de data voor de verschillende toepassingen een grote rol. Dit is nog een open vraag, maar wel een belangrijke, omdat de eisen die aan verkeersdata kunnen worden gesteld, daar van afhangen. En daarmee ook de investeringen die daar mee gemoeid zijn.

Probabilistisch modelleren van verkeer

De TU Delft is in samenwerking met TNO en TrafficQuest een promotieonderzoek gestart naar de mogelijkheden van het probabilistisch modelleren van verkeer. Waarom is dat belangrijk?

Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ook binnen Rijkswaterstaat leven er veel vragen en is er veel discussie over de effectiviteit van verkeersmanagement. Het net afgeronde project ‘Beleidsafweging systematiek Benutten’ laat zien dat het nog niet eenvoudig is om eenduidig de effecten van benuttingsmaatregelen vast te stellen, ook al is er al veel onderzoek gedaan. En dat maakt het ook lastig om investeringen in verkeersmanagement te verantwoorden. Eén van de problemen bij het vaststellen van de effectiviteit van verkeersmanagement, is dat praktijkmetingen vaak te kampen hebben met de dagelijkse variaties en verstoringen (incidenten, WIU, etc.). Evaluaties proberen de effectiviteit te bepalen voor een ‘representatie situatie’, die dus in de praktijk niet bestaat door alle variaties en verstoringen die er zijn. Door het gebruik van probabilistisch modelleren van het verkeer worden deze variaties en verstoringen wel meegenomen en kan dus veel beter de effectiviteit van verkeersmanagement in beeld worden gebracht. Dat is van groot belang voor de toekomst van verkeersmanagement

De essentie van verkeersmanagement

Op 9 november jl. heeft er een symposium plaatsgevonden die ging over de relatie tussen de vakgebieden verkeersmanagement en human factors. Tijdens dat symposium hebben de TrafficQuest leden Serge Hoogendoorn en Henk Taale een presentatie gegeven over de essentie van verkeersmanagement. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

Wie is online

We hebben 14 gasten online

TrafficQuestion?