Nationaal Verkeerskundecongres 2015

Donderdag 5 november 2015 werd in Zwolle het Nationaal Verkeerskundecongres 2015 gehouden, met als thema 'Durf te kiezen'. In de plenaire sessie werd door een panel gesproken over de keuzes die nu actueel zijn. Daarna konden deelnemers kiezen uit parellelle sessies waarin 21 papers werden gepresenteerd en bediscussieerd. TrafficQuest presenteerde een paper over "De effecten van automatisch rijden op de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement". Daarnaast werd door middel van een discussiepaper stedelijk verkeersmanagement en het initiatief om te komen tot een Platform Stedelijk Verkeersmanagement onder de aandacht gebracht.

Nationaal verkeerskundecongres 2015Nationaal verkeerskundecongres 2015

European Transport Conference 2014

Association for European Transport's logoDe European Transport Conference wordt jaarlijks georganiseerd door de Association for European Transport (AET). Rijkswaterstaat is lid van deze organisatie, die een Europees netwerk van transport professionals wil vormen en het uitwisselen van ideeën, informatie en mogelijkheden tot samenwerken promoot voor haar leden. Van 29 september tot 1 oktober 2014 was dit congres in Frankfurt, Duitsland. Henk Taale bezocht het congres en hield een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid in Nederland. Ook presenteerde hij een paper over het gebruik van verkeerslichten om te doseren. Het was een goed congres waarbij veel onderwerpen bij elkaar kwamen, zowel theoretisch als uit de praktijk.

Lees meer...

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2014

Het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) bestaat al 40 jaar en dit jaarlijkse 2-daagse congres beoogt de ontmoetingsplaats te zijn voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belang­stelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Na vorig jaar het jubileum in Rotterdam gevierd te hebben, werd het congres dit keer in Eindhoven gehouden. TrafficQuest was aanwezig om de resultaten van de workshop over stedelijk verkeersmanagement te presenteren. De paper hierover en de gehouden presentatie kunnen gedownload worden via de betreffende links.

Het Grote Big Data congres

Dinsdag 4 februari 2014 organiseerde Verkeersnet.nl, o.a. in samenwerking met TrafficQuest (foto!), het Grote Big Data Congres. Tijdens het congres werd veel verteld over de mogelijkheden die Big Data bieden voor onderzoek en praktijktoepassingen. Maar ook zaken als privacy en de noodzaak om met kennis van zaken de data te gebruiken kwamen aan bod. Het congres liet zien dat Big Data veel potentie heeft om van nut te zijn in de verkeers- en vervoerswereld, maar ook dat de komende tijd gebruikt moet worden om te laten zien welke toepassingen echt meerwaarde hebben.

Wie is online

We hebben 4 gasten online

TrafficQuestion?