Paper over automatisch rijden in gemengd verkeer wint prijs!

Op vrijdag 16 december 2016 presenteerde Simeon Calvert de paper “Considering knowledge gaps for automated driving in conventional traffic”, tijdens de Fourth International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2016 in Rome. Het paper beschrijft welke problemen er kunnen optreden indien in meer of mindere mate geautomatiseerde voertuigen aan het verkeer gaan deelnemen en welk onderzoek nog nodig. Het werd hieraan is mede vanuit TrafficQuest geïnitieerd is. Ook is er vanuit TrafficQuest aan het paper meegeschreven. Heel leuk dat het onderzoek gewaardeerd werd en dat de paper beloond werd met de ‘best paper award’!

Nationaal Verkeerskundecongres 2016

Tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2016 waren ruim 400 verkeerskundigen en andere mobiliteitsexperts aanwezig om te luisteren naar presentaties en te praten over o.a. stedelijke mobiliteit, wegontwerp en big data. TrafficQuest had dit jaar 2 bijdragen. Een discussiepaper over eisen die vanuit de wegbeheerders gesteld kunnen worden aan C-ITS applicaties die nu overal in ontwikkeling zijn en een paper over het nieuwe regelen, waarbij het gaat om het uitwisselen van informatie tussen VRI's en de weggebruikers. In de sessie de aanwezigen konden stemmen over de stellingen die werden voorgelegd en aan de hand van de uitkomsten werd de discussie gevoerd. Een leuke vorm, die goed werkte!

Nationaal Verkeerskundecongres 2015

Donderdag 5 november 2015 werd in Zwolle het Nationaal Verkeerskundecongres 2015 gehouden, met als thema 'Durf te kiezen'. In de plenaire sessie werd door een panel gesproken over de keuzes die nu actueel zijn. Daarna konden deelnemers kiezen uit parellelle sessies waarin 21 papers werden gepresenteerd en bediscussieerd. TrafficQuest presenteerde een paper over "De effecten van automatisch rijden op de verkeersafwikkeling en verkeersmanagement". Daarnaast werd door middel van een discussiepaper stedelijk verkeersmanagement en het initiatief om te komen tot een Platform Stedelijk Verkeersmanagement onder de aandacht gebracht.

Nationaal verkeerskundecongres 2015Nationaal verkeerskundecongres 2015

European Transport Conference 2014

Association for European Transport's logoDe European Transport Conference wordt jaarlijks georganiseerd door de Association for European Transport (AET). Rijkswaterstaat is lid van deze organisatie, die een Europees netwerk van transport professionals wil vormen en het uitwisselen van ideeën, informatie en mogelijkheden tot samenwerken promoot voor haar leden. Van 29 september tot 1 oktober 2014 was dit congres in Frankfurt, Duitsland. Henk Taale bezocht het congres en hield een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de verkeersveiligheid in Nederland. Ook presenteerde hij een paper over het gebruik van verkeerslichten om te doseren. Het was een goed congres waarbij veel onderwerpen bij elkaar kwamen, zowel theoretisch als uit de praktijk.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 5 gasten online

TrafficQuestion?