Macroscopisch simuleren

In 1979 heeft TrafficQuest lid Ben Immers een simulatiestudie uitgevoerd met het macroscopische verkeersmodel FREQ. Het blad Verkeerskunde vroeg Ben hier nog eens op terug te kijken en de ontwikkelingen in latere jaren te schetsen. Zijn column hierover kunt u lezen op de website van Verkeerskunde via deze link.

Werkprogramma 2013

TrafficQuest werkt met een werkprogramma voor een kalenderjaar. Daarom is eind 2012 weer nagedacht over de werkzaamheden van TrafficQuest in 2013 en inmiddels is het werkprogramma ook goedgekeurd door de Commissie van Toezicht. Om de ambitie van TrafficQuest te realiseren zijn in voorgaande jaren belangrijke stappen gezet. Zo zijn inmiddels acht deelrapporten van het State-of-the-Art project gepubliceerd en is een toekomstvisie geformuleerd en breed uitgedragen middels het boekje ‘De toekomst van verkeersmanagement’. Daarvan is vorig jaar ook een Engelse versie beschikbaar gekomen. Ook is er aan veel projecten meegewerkt en is een aantal specifieke adviezen uitgebracht die TrafficQuest bekendheid hebben gegeven. Verder zijn er workshops en masterclasses georganiseerd, soms in samenwerking met andere partijen zoals TRAIL. In 2013 zal nog meer de nadruk liggen op specifiek advies en de state-of-the-art rapporten, omdat daarin de meerwaarde van TrafficQuest het beste zichtbaar wordt. Daarbij zal inhoudelijk de nadruk komen te liggen op netwerkmanagement voor stedelijke regio’s en op evaluatie van verkeersmanagement. Concreet betekent dat bijvoorbeeld meewerken aan projecten als Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam en Dutch Integrated Testsite Cooperative Moblity.

Werkprogramma 2012

Aan het einde van vorig jaar heeft TrafficQuest weer nagedacht over haar werkzaamheden. In 2011 is een groot deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal aansprekende producten, vastgelegd in adviezen en rapporten. Voor 2012 is een nieuw werkprogramma opgesteld. Daarin is gekozen voor activiteiten met een duidelijke meerwaarde voor TrafficQuest. Er is bovendien gekozen voor inhoud boven zichtbaarheid.

Lees meer...

TrafficQuest ondersteunt promotieonderzoeken

TrafficQuest is druk bezig om haar visie en de bijbehorende onderzoeksagenda, zoals verwoord in het rapport 'De toekomst van verkeersmangement', te vertalen in concrete activiteiten. Naast het opstellen van eigen onderzoeksvoorstellen heeft dat geresulteerd in de ondersteuning van twee promotietrajecten die in de zomer gestart zijn door de TU Delft en TNO. Twee medewerkers van TNO, Gerdien Klunder en Simeon Calvert, zijn bij de afdeling Transport & Planning van de TU Delft begonnen aan onderzoek naar de relatie tussen datakwaliteit en verkeersmanagement, respectievelijk naar de mogelijkheden van probabilistisch modelleren van verkeer. Beide onderzoeken passen prima in de door TrafficQuest opgestelde onderzoeksagenda. TrafficQuest ondersteunt daarom deze promotietrajecten zowel inhoudelijk als financieel.

Wie is online

We hebben 14 gasten online

TrafficQuestion?