Werkprogramma 2013

TrafficQuest werkt met een werkprogramma voor een kalenderjaar. Daarom is eind 2012 weer nagedacht over de werkzaamheden van TrafficQuest in 2013 en inmiddels is het werkprogramma ook goedgekeurd door de Commissie van Toezicht. Om de ambitie van TrafficQuest te realiseren zijn in voorgaande jaren belangrijke stappen gezet. Zo zijn inmiddels acht deelrapporten van het State-of-the-Art project gepubliceerd en is een toekomstvisie geformuleerd en breed uitgedragen middels het boekje ‘De toekomst van verkeersmanagement’. Daarvan is vorig jaar ook een Engelse versie beschikbaar gekomen. Ook is er aan veel projecten meegewerkt en is een aantal specifieke adviezen uitgebracht die TrafficQuest bekendheid hebben gegeven. Verder zijn er workshops en masterclasses georganiseerd, soms in samenwerking met andere partijen zoals TRAIL. In 2013 zal nog meer de nadruk liggen op specifiek advies en de state-of-the-art rapporten, omdat daarin de meerwaarde van TrafficQuest het beste zichtbaar wordt. Daarbij zal inhoudelijk de nadruk komen te liggen op netwerkmanagement voor stedelijke regio’s en op evaluatie van verkeersmanagement. Concreet betekent dat bijvoorbeeld meewerken aan projecten als Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam en Dutch Integrated Testsite Cooperative Moblity.

Werkprogramma 2012

Aan het einde van vorig jaar heeft TrafficQuest weer nagedacht over haar werkzaamheden. In 2011 is een groot deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal aansprekende producten, vastgelegd in adviezen en rapporten. Voor 2012 is een nieuw werkprogramma opgesteld. Daarin is gekozen voor activiteiten met een duidelijke meerwaarde voor TrafficQuest. Er is bovendien gekozen voor inhoud boven zichtbaarheid.

Lees meer...

TrafficQuest ondersteunt promotieonderzoeken

TrafficQuest is druk bezig om haar visie en de bijbehorende onderzoeksagenda, zoals verwoord in het rapport 'De toekomst van verkeersmangement', te vertalen in concrete activiteiten. Naast het opstellen van eigen onderzoeksvoorstellen heeft dat geresulteerd in de ondersteuning van twee promotietrajecten die in de zomer gestart zijn door de TU Delft en TNO. Twee medewerkers van TNO, Gerdien Klunder en Simeon Calvert, zijn bij de afdeling Transport & Planning van de TU Delft begonnen aan onderzoek naar de relatie tussen datakwaliteit en verkeersmanagement, respectievelijk naar de mogelijkheden van probabilistisch modelleren van verkeer. Beide onderzoeken passen prima in de door TrafficQuest opgestelde onderzoeksagenda. TrafficQuest ondersteunt daarom deze promotietrajecten zowel inhoudelijk als financieel.

TrafficQuest mini-symposium

Op 16 maart 2011 werd in het Testcentrum van Rijkswaterstaat het TrafficQuest mini-sysmposium gehouden. Dit symposium was bedoeld om verslag te doen van de studiereis naar de VS en om de toekomstvisie op verkeersmanagement te presenteren. Zo'n 35 mensen van Rijkswaterstaat DVS, TNO en de TU Delft hoorden interessante presentaties en konden reageren op de ervaringen uit de States en de onderzoeksagenda die TrafficQuest op tafel legde.

 

Hieronder vindt u de agenda en de presentaties:

Introductie en agenda

Verkeersmanagement - The American Blend

De toekomst van verkeersmanagement

Wie is online

We hebben 3 gasten online

TrafficQuestion?