Buffers en een robuust wegennet

bijdrage_buffers_robuust_wegennet_100Naar aanleiding van een vraag van de ANWB heeft TrafficQuest een simulatie door TNO laten uitvoeren naar de effectiviteit van een buffer op de toerit Delft-Zuid naar de A13, richting Rotterdam. De doorgaande stroom naar Den Haag en Berkel wordt geblokkeerd door de wachtrij die op deze toerit staat. Met het microscopische simulatiemodel Aimsun is berekend wat de gevolgen zijn van de vormgeving van de buffer en de bijbehorende doseerregeling op de reistijden van verschillende routes in het netwerk. Uit deze simulaties blijkt dat voor deze situatie 4 rijstroken op de toerit voldoende is om blokkade voor het overige verker te voorkomen. De winst in reistijd voor de A13 en de doorgaande stroom op het kruispunt varieert van 0,2 tot 1 minuut. De extra wachttijd op de toerit is 4 minuten. Voor het hele netwerk is daardoor winst te behalen. Of en hoeveel deze winst op andere locaties mogelijk is, zal de praktijk uit moeten wijzen. Het rapport beschrijft in ieder geval nog de stappen die daarvoor gezet moeten worden.

Ontwerpweggebruiker

 
Bij verkeersmanagement worden maatregelen ingezet die als doel hebben de weggebruikers te informeren dan wel in hun gedrag te sturen, zodanig dat de capaciteit van ons wegennet optimaal benut kan worden. Het is echter lang niet altijd duidelijk welke maatregelen precies het gewenste effect zullen hebben op de weggebruiker. Wat begrijpt de weggebruiker, waartoe is hij bereid, en wat kan de weggebruiker met bepaalde informatie? Vanuit het perspectief van de weggebruiker, hebben het wegontwerp en verkeersmanagementmaatregelen een aanzienlijke invloed op de rijtaak. Inzicht in het gedrag, de competenties en de motivaties van de weggebruiker is dus noodzakelijk voor het ontwerp van effectieve maatregelen. Het rapport De ontwerpweggebruiker - Kenmerken van de weggebruiker en de relatie met verkeersmanagement bevat een raamwerk op basis van cognitief- en sociaal psychologische eigenschappen van ‘de weggebruiker’, aan de hand waarvan verkeersmanagementmaatregelen kunnen worden ontwikkeld met een optimaal effect. Ook de evaluatie van maatregelen wordt besproken, en er worden enkele voorbeelden uit de praktijk behandeld.

Stoplicht op oranje voor groen - een goed idee?

Verkeerslichten moeten voordat het groen wordt eerst enkele seconden op oranje gaan. Het verkeer zou daardoor beter kunnen doorstromen. Dat stelt de VVD voor en volgens VVD’er Aptroot hoeft dat ook weinig te kosten, zo schrijft ‘De Telegraaf’ in haar editie van woensdag 11 mei 2011. Is dat nu echt zo? Als TrafficQuest hebben we daar over nagedacht, de argumenten voor en tegen op een rijtje gezet en een memo geschreven.

Naar aanleiding van een aantal vragen hebben we de genoemde literatuur onderzocht en het memo aangepast en uitgebreid. Het resultaat is hier te lezen.

 

Quick scan evaluatie 3 Spoedaanpak projecten

In het kader van de Spoedaanpak worden op een 30-tal trajecten extra capaciteit gerealiseerd in de vorm van spitsstroken, plusstroken, bufferstroken of gewone extra stroken. Dit om knelpunten in het wegennet aan te pakken. Op een aantal trajecten zijn er al extra stroken in gebruik. TrafficQuest is gevraagd voor 3 projecten de effecten op de verkeersafwikkeling te evalueren.

Lees meer...

Wie is online

We hebben 13 gasten online

TrafficQuestion?