Quick scan evaluatie spitsstroken A12 Gouda-Zoetermeer

Om zich te profileren heeft TrafficQuest een quick scan evaluatie uitgevoerd naar de effecten van de spitsstroken op de A12 tussen knooppunt Gouwe en Zoetermeer. Deze spitsstroken zijn 18 januari 2010 geopend en met een snelle analyse met behulp van MoniGraph is gekeken naar de effecten op de doorstroming. De aanpak van de quick scan en de resultaten zijn verwoord in een memo en deze resultaten zijn gebruikt door de minister. Daar is in de pers veel aandacht voor geweest.

ITS wereldcongres 2009

Het ITS wereldcongres 2009 in Stockholm is weer achter de rug. Wat is er van dit congres geleerd in Nederland en wat betekent dat voor de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot verkeersmanagement? TrafficQuest heeft hierover een workshop gehouden en dat vastgelegd in een memo.

Meer met minder

In het kader van de SLA verkeersmanagement wordt de vraag gesteld of we niet met minder wegkantsystemen toe kunnen. Er komen nu steeds meer coöperatieve systemen die taken kunnen overnemen. TrafficQuest heeft deze aanname beoordeeld. Dit advies is vastgelegd in een memo en besproken met de werkgroep die hier mee bezig was.

Wie is online

We hebben 1 gast online

TrafficQuestion?