Nieuws

Dynamisch Verkeersmanagement Amsterdam

Artikel_Wegen_DVMBinnen de Praktijkproef Amsterdam (PPA) is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het koppelen en coördineren van wegkantsystemen onderling en met de interactie met individuele voertuigen. Dat Amsterdam altijd al een proeftuin voor verkeersmanagement is geweest, bleek nog maar eens toen we een artikel uit de oude doos onder ogen kregen. Dit artikel van Joost van der Valk uit het blad ‘Wegen’ (nr. 9, oktober 1994) beschrijft hoe Rijkswaterstaat verkeersmanagement toepaste in de regio Amsterdam. Lees verder »Dynamisch Verkeersmanagement Amsterdam

Rijsimulator met VR-bril getest

rijsimulator

Op 18 juli 2015 is bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in Rijswijk de rijsimulator, die in opdracht van WVL en CIV wordt ontwikkeld, getest. Het visualisatiebedrijf XKP uit Rotterdam heeft hiervoor een speciale computer ontwikkeld en een Virtual Reality bril met een hoge resolutie aangeschaft. Doel van de simulator is om verkeersmaatregelen, nieuwe bewegwijzering of wegen die nog niet aangelegd zijn door proefpersonen te laten testen op human factors. De opmerkingen die hieruit komen, kunnen dan tot verbeteringen in ontwerp of anderzins leiden.

Lees verder »Rijsimulator met VR-bril getest

Seminar Afscheid Frans op de Beek

Op 22 juni 2016 nam Frans op de Beek met een seminar, getiteld “The Impact of Connected, Cooperative and Automated Driving on Traffic Management”, en aansluitende receptie in Rotterdam afscheid van ruim 200 vakgenoten en naaste collega’s. Frans blikte tijdens het seminar terug op zijn carrière bij Philips, DHV, TNO en Rijkswaterstaat en gaf de aanwezigen zijn inspirerende visie mee op de toekomst van verkeersmanagement. “De ontwikkelingen rond connected en automated driving zijn in een stroomversnelling gekomen”.

Lees verder »Seminar Afscheid Frans op de Beek

Summerschool Smart Mobility

Fort1881Op 16 juni 2016 organiseerde Rijkswaterstaat, met hulp van TrafficQuest, het Platform WOW, de programma’s Smart Mobility en Connecting Mobility en het project ITS Corridor, de Summerschool Smart Mobility. Ruim 160 deelnemers verzamelden zich in de vergaderlocatie Fort 1881, aan de westkant van Nederland in Hoek van Holland. Vertegenwoordigers van kennisinstituten, marktpartijen en overheden volgden het keynote programma en namen deel aan diverse workshops. Van Smart Mobility wordt verwacht dat deze ontwikkeling veel invloed zal hebben op de maatschappij en op de rol van wegbeheerders en markt. Samenwerking en het overdragen van kennis zijn hierbij belangrijk. Het programma en de presentaties zijn hieronder te vinden.

Lees verder »Summerschool Smart Mobility